Předmět: Didaktika manuálních činností pro PVČ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika manuálních činností pro PVČ
Kód předmětu KPV/DMP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
  • Pošarová Markéta, ak. mal.
Obsah předmětu
Předmět na praktických příkladech vysvětluje didaktické zásady používání manuálních činností ve volnočasových aktivitách

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět na praktických příkladech vysvětluje didaktické zásady používání manuálních činností ve volnočasových aktivitách
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Seminární práce dle zadání (portfolio).
Doporučená literatura
  • ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve VV..
  • ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní