Předmět: Dějiny výtvarné kultury 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dějiny výtvarné kultury 1
Kód předmětu KPV/DVYK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: 1. Umění 1. poloviny 20. století. 2. Umění 2. poloviny 20. století. 3. Abstraktní versus figurativní umění. Lyrická a geometrická abstrakce. 4. Nový realismus. 5. Moderna. 6. Hyperrealismus. 7. Konceptuální umění. Akční umění. 8. Postmodernismus.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními tendencemi současného světového a českého umění formou přednášek s projekcí. Důraz je kladen na rozbor uměleckého díla, jeho vřazení do dobového kontextu, interpretaci a možnosti využití při plánování výtvarných činností. Témata: 1. Umění 1. poloviny 20. století. 2. Umění 2. poloviny 20. století. 3. Abstraktní versus figurativní umění. Lyrická a geometrická abstrakce. 4. Nový realismus. 5. Moderna. 6. Hyperrealismus. 7. Konceptuální umění. Akční umění. 8. Postmodernismus.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Vypracování souboru výtvarných úkolů založených na zprostředkování soudobého výtvarného umění. Písemná reflexe navštívených aktuálních výstav.
Doporučená literatura
  • CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H a H, 1994.
  • LAROUSSE, J. Umění nové doby. Praha:Odeon, 1974.
  • LEINZ, G. Malířství 20. století. Praha-Rebo, 1996.
  • PIJOAN, J. Dějiny umění. Díl 10.. Praha:Odeon, 1991.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr