Předmět: Hudební nauka 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudební nauka 2
Kód předmětu KPV/HN2P
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Intervaly - základní, odvozené, enharmonické 2. Akordy- trojzvuky durové a mollové a jejich obraty, trojzvuk zvětšený a zmenšený, čtyřzvuky a jejich obraty 3. Základní harmonické funkce v doprovodu písní. 4. Základy hudebních forem 5. Základy organologie 6. Systém hudebně teoretických disciplín

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka v předmětu je zaměřena zejména na výklad a procvičení následujících témat: 1. Intervaly - základní, odvozené, enharmonické 2. Akordy- trojzvuky durové a mollové a jejich obraty, trojzvuk zvětšený a zmenšený, čtyřzvuky a jejich obraty 3. Základní harmonické funkce v doprovodu písní. 4. Základy hudebních forem 5. Základy organologie 6. Systém hudebně teoretických disciplín
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Teoretická orientace v oboru

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Úspěšné napsání zkouškového testu.
Doporučená literatura
 • CMÍRAL, A. Základní pojmy hudební. Praha: SHV, 1965.
 • HOLUBEC Jiří. Hudební teorie 20. století. Ústí nad Labem, 1992.
 • HŮLA, Z. Brána hudby.. Praha-Panton, 1982.
 • LISÁ, D. Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1.. Praha-Supraphon, 1992.
 • POPOVIČ, M. Hudební nauka.. UJEP Ústí nad Labem, 2003.
 • Prokeš, Z. Základy hudební nauky. Liberec: TUL, 1999.
 • PROKEŠ Zbyněk. Základy hudební nauky. Liberec, 2013.
 • ZENK Luděk. ABC hudební nauky. Praha, 1991.
 • Zenkl, L. ABC hudební nauky. Praha: Supraphon, 0986.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr