Předmět: Instrumentální činnosti

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Instrumentální činnosti
Kód předmětu KPV/INCK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Elementární nástroje Orffova instrumentáře a práce s nimi Způsob instrumentace na nástroje Orffova instrumentáře - zvonkohry, xylofony, metalofony Hry se slovy, rytmem, metrem, s tóny, motivem a tvorba instrumentálního doprovodu Zapojení Orffova instrumentáře, zobcové flétny, kytary as klavíru ve výchově dětí Minimalismus, improvizace v pentatonice, dórské tónině, doprovod písní Hry s kánonem Tvorba třídního orchestru

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 15 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení studentů se zásadami tvořivé a kreativní práce v oblasti instrumentálních činností Osnova: Elementární nástroje Orfeova instrumentáře a práce s nimi Způsob instrumentace na nástroje Orfeova instrumentáře - zvonkohry, xylofony, metalofony Hry se slovy, rytmem, metrem, s tóny, motivem a tvorba instrumentálního doprovodu Zapojení Orfeova instrumentáře, zobcové flétny, kytary as klavíru ve výchově dětí Minimalismus, improvizace v pentatonice, dórské tónině, doprovod písní Hry s kánonem Tvorba třídního orchestru
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- prezentace dovednosti hry na nástroje Orffova instrumentáře - předložení vytvořených partitur a jejich realizace
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr