Předmět: Česká literatura dětská 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Česká literatura dětská 2
Kód předmětu KPV/LD2K
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
  • Bernt Jindřich, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah: Válečná tematika v dětské literatuře. Dívčí literatura. Literatura s přírodní tematikou. Dobrodružná literatura a sci-fi. Tradiční poezie. Moderní poezie.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Česká literatura dětská 2 sleduje vývoj dívčí literatury, dobrodružné literatury a sci-fi, literatury s válečnou tematikou, literatury s přírodní tematikou, a to české produkce zhruba od počátku 20. století do současnosti. Pozornost je soustředěna na charakteristiku jednotlivých období, autorské osobnosti, rozbor jejich nejvýznačnějších děl, přesah díla s uvedením originální tematiky, postupů či novátorství, kterým obohatily knižní produkci pro děti a mládež. V seminářích jsou studenti průběžně seznamováni s nejnovějšími díly našich spisovatelů s poukazem na charakteristiku jejich poetiky. Osnova: Válečná tematika v dětské literatuře. Dívčí literatura. Literatura s přírodní tematikou. Dobrodružná literatura a sci-fi. Tradiční poezie. Moderní poezie.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu, Test

Přečtení nejméně 15 knih a prezentace zadané knihy.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr