Předmět: Manuální činnosti v PV

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Manuální činnosti v PV
Kód předmětu KPV/MPRC
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
  • Pošarová Markéta, ak. mal.
Obsah předmětu
Tvořivými postupy, tradiční technikv a materiály. Netradiční výtvarné postupy (objektová tvorba, materiálové události, dialogy s předměty, setkání s prostředím, postupy akční tvorby, návraty k přírodě, zkušenosti vlastního těla).

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář probíhá formou pracovní dílny, studenti se seznamují s jednotlivými tvořivými postupy, technikami a materiály. Netradiční tvořivé postupy (objektová tvorba, materiálové události, dialogy s předměty, setkání s prostředím, postupy akční tvorby, návraty k přírodě, zkušenosti vlastního těla). V návaznosti na praktické úkoly probíhá hodnocení a aplikace ve výuce v mateřské škole (s důrazem na přípravu, motivaci, formulaci úkolu a jeho reflexi). Výstupem jsou artefakty prezentované na veřejné výstavě s vernisáží na konci semestru.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

splnění všech praktických úkolů, metodický zápis a hodnocení praktických úkolů v seminářích, seminární práce
Doporučená literatura
  • ROESELOVÁ, V. Námět ve VV. Praha: Sarah, 1995.
  • ROESELOVÁ, V. Techniky ve VV. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr