Předmět: Muzikoterapie

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Muzikoterapie
Kód předmětu KPV/MTEP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bubeníčková Zuzana, MgA.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kořeny a vývoj muzikoterapie Osnova: Příčiny novodobého zájmu o muzikoterapii. Druhy muzikoterapie. Účinky hudby na člověka. Hry s rytmem, předměty a nástroji. Improvizace pohybem na hudbu. Hry se zpěvem. Písnička jako námět dramatického děje. Hudba a výtvarné techniky. Poslech, fantazie a relaxace.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr