Předmět: Hra na nástroj 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hra na nástroj 2
Kód předmětu KPV/NA2K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
 • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
 • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
 • Valkoun Vilém, Mgr.
Obsah předmětu
V rámci výuky předmětu je pozornost věnována prohlubování a zdokonalování návyků a dovedností v oboru nástrojové (klavírní) hry. Prostřednictvím hry etud a přednesových skladeb se navazuje a pokračuje v rozvoji nástrojové techniky. Součástí nástrojové hry je hra akordů a kadencí. Práce s písní se postupně stává těžištěm práce v hodinách. Při výuce je kladen důraz na zvládnutí akordického doprovodu s užitím hlavních harmonických funkcí. V rámci práce s písní se student učí písně transponovat. Seznam doporučených písní ke hře je součástí plánu výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci výuky předmětu je pozornost věnována prohlubování a zdokonalování návyků a dovedností v oboru nástrojové (klavírní) hry. Prostřednictvím hry etud a přednesových skladeb se navazuje a pokračuje v rozvoji nástrojové techniky. Součástí nástrojové hry je hra akordů a kadencí. Práce s písní se postupně stává těžištěm práce v hodinách. Při výuce je kladen důraz na zvládnutí akordického doprovodu s užitím hlavních harmonických funkcí. V rámci práce s písní se student učí písně transponovat. Seznam doporučených písní ke hře je součástí plánu výuky.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Přípravu na výuku student pravidelně dokládá přehrávkou vybraných písní, etud, přednes. skladeb. Při zápočtové (zkoušk.) přehrávce student prezentuje nastudovaný repertoár dle zadaného požadavku. V případě distančního vzdělávání student k zápočtu předkládá nastudovaný repertoár v podobě videozáznamu.
Doporučená literatura
 • Písnička I - Zpěvník pro I. stupeň zíkladní školy..
 • BÖHMOVÁ, Z., GRÜNFELDOVÁ, A., SARAUER, A. Klavírní škola pro začátečníky.. Praha-Supraphon, 1989.
 • JAGLOVÁ, J. Hudební výchova 3, 4, 5.. Brno-Nová škola, 1999.
 • Kleinová, E., Fišerová, A., Müllerová, E. Album etud 1-5. Praha: Supraphon, 1985.
 • Kleinová, Müllerová, Fišerová. Album etud I - III.
 • Lišková, Hurník. Zpěvníky a metod. příručky pro 1. - 5. roč. ZŠ.
 • Lišková, M., Hurník, L. Hudební výchova pro 1. - 5. ročník základní školy.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr