Předmět: Praktické činnosti v HV

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Praktické činnosti v HV
Kód předmětu KPV/PCHK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět rozvíjí schopnost studentů hrát si s hudbou a vést k této hře děti a mládež. Součástí je i ilustrace možností využití technických prostředků na práci s hudbou.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí schopnost studentů hrát si s hudbou a vést k této hře děti a mládež. Součástí je i ilustrace možností využití technických prostředků na práci s hudbou.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Melodizace daného textu a jeho variace. Realizace doprovodu k písni. Realizace a předvedení videosekvence či fotoprezentace.
Doporučená literatura
  • KOUBA, J. ABC hudebních slohů. Praha, Supraphon, 1988.
  • VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha: Supraphon, 1989.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr