Předmět: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika prvopočátečního čtení a psaní
Kód předmětu KPV/PCPK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět přibližuje studentům metodologii výuky čtení, psaní v počátečních ročnících ZŠ v jejich historickém kontextu i na základě vlastního pozorování reality v dnešních školách. V průběhu výuky si studenti prakticky osvojí vzorové písmo. Součástí seminářů jsou témata zabývající se analýzou učebnic a hodnocením pomůcek pro učení se elementární gramotnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět přibližuje studentům metodologii výuky čtení, psaní v počátečních ročnících ZŠ v jejich historickém kontextu i na základě vlastního pozorování reality v dnešních školách. V průběhu výuky si studenti prakticky osvojí vzorové písmo. Součástí seminářů jsou témata zabývající se analýzou učebnic a hodnocením pomůcek pro učení se elementární gramotnosti.

Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Aktivní účast. Student prokáže dovednost psaní vzorového písma pro děti 1. ročníku ZŠ a teoretické znalosti z výuky prvopočátečního čtení a psaní.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr