Předmět: Rétorika 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Rétorika 2
Kód předmětu KPV/RE2P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bubeníčková Zuzana, MgA.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Dětská rétorika Osnova: Pozorování - využití metody při hodnocení úrovně dětského verbálního projevu Dechová, hlasová a artikulační technika. Hlasová intonace, dynamika, tempo. Dechová, hlasová a artikulační cvičení pro žáky mladšího školního věku Vady a poruchy řeči na 1. stupni ZŠ Logopedie a logopedická centra Foniatrie v souvislosti s mutačním obdobím u chlapců i dívek Praktická cvičení na obohacování slovní zásoby-synonyma, antonyma a další, související s aktivizováním činností mozku a schopností koncentrace. Učitel jako vzor

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr