Předmět: Sborová praxe B

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Sborová praxe B
Kód předmětu KPV/SBBK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
  • Valkoun Vilém, Mgr.
Obsah předmětu
Studenti se seznámí s metodikou práce s dětským pěveckým souborem v rámci výuky na 1. stupni ZŠ. Osnova: Základy dirigování Tempo, dynamika, vyjádření výrazu ve sborové práci Hlasová a intonační příprava Pěvecký rozsah a vývoj hlasu dětí mladšího školního věku Práce s kánonem Příprava a vedení vícehlasu Sbor a sólové party

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s metodikou práce s dětským pěveckým souborem v rámci výuky na 1. stupni ZŠ. Osnova: Základy dirigování Tempo, dynamika, vyjádření výrazu ve sborové práci Hlasová a intonační příprava Pěvecký rozsah a vývoj hlasu dětí mladšího školního věku Práce s kánonem Příprava a vedení vícehlasu Sbor a sólové party Čtení partitury

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Získání dovedností pro práci s dětským sborem na ZŠ. Sborové rozezpívání, nácvik písně, organizace vystoupení, příprava na vystoupení, základy dirigování. Minimální 70% docházka.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr