Předmět: Sborová praxe C

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Sborová praxe C
Kód předmětu KPV/SBCP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
  • Valkoun Vilém, Mgr.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s metodikou práce s dětským pěveckým souborem v rámci výuky na 1. stupni ZŠ. Osnova: Práce s kánonem Příprava a vedení vícehlasu Sbor a sólové party Čtení partitury Vedení školního sboru a příprava a organizace koncertní činnosti Hudebně-dramatické projekty

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr