Předmět: Počítačové aplikace v hudebních činnostech

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Počítačové aplikace v hudebních činnostech
Kód předmětu KPV/SPAH
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valkoun Vilém, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Operační systémy, hardware, software, nezbytné technické a programové vybavení k činnostem. 2 - 3. Dostupné aplikace pro notový zápis, jejich vývoj, použití a ovládání (Capella, Finale, Sibelius). 4 - 5. Práce s konkrétním notačním programem, výhody PC zpracování, odchylky oproti tradičnímu zápisu. 6. Dostupné aplikace pro úpravu zvukového záznamu, instalace a potřebné vybavení (např. Audacity, Sound Forge). 7 - 8. Práce se zvukovým záznamem, podmínky vytvoření a možnosti zpracování a použití ve výuce i interpretaci. 9. Dostupné aplikace pro úpravu videozáznamu, instalace a potřebné vybavení (např. Windows Movie Maker). 10 - 13. Práce s videozáznamem, střih a zpracování obrazu a zvuku, export do požadovaných formátů. 14. Využití volně šiřitelných internetových zdrojů, zvukových, obrazových, informačních. Notové archivy na webu.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s možnostmi využití výpočetní techniky při hudebních činostech jako jsou: výuka hudební výchovy, hra na nástroj, notový zápis pomocí specializovaných programů a práce s ním, pořízení zvukového nebo video záznamu a následná editace na PC, vytvoření hudební prezentace a další. Seznamuje i s možnostmi využití internetových zdrojů pro použití při hudebních činnostech.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností

Účast na výuce, prezentace, seminární práce dle zadání.
Doporučená literatura
  • GARRIGUS, Scott R. Sound Forge. Praha, 2006. ISBN 978-80-7226-895-5.
  • HORNÝ, S. Úvod do multimédií. Praha, 2013. ISBN 978-80-245-1987-6.
  • KOVÁŘOVÁ, L. Počítačová grafika na základní škole. Prostějov, 2004. ISBN 80-86686-15-9.
  • MATOUŠEK, J. Natáčíme a upravujeme video na počítači. Praha, 2003. ISBN 80-7226-970-4.
  • NAVRÁTIL, P. Počítačová grafika a multimedia. Prostějov, 2007. ISBN 80-86686-77-9.
  • Pecinovský, J. Začínáme s počítačem. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3621-1.
  • VONDRÁČEK, J. Sibelius - notace skladeb na počítači. Brno, 2005. ISBN 80-251-0673-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr