Předmět: Textilní tvorba

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Textilní tvorba
Kód předmětu KPV/TXTP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz má formu tvůrčí výtvarné dílny, studenti pracují podle vlastních návrhů. Seznamují se se základní terminologií a textilními materiály v historii, specifickými vlastnostmi textilního materiálu. Hra s materiálem. Volná a užitá textilní tvorba. Textilní techniky plošné i prostorové. Předtkalcovské techniky a tkaní. Textilní hračka, loutka. Batika a batikování. Tisk a malba na textil. Textil v lidové tvorbě.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář probíhá formou tvůrčí výtvarné dílny, studenti pracují podle vlastních návrhů. Seznamují se se základní terminologií a textilními materiály v historii, specifickými vlastnostmi textilního materiálu. Osnova: Hra s textilním materiálem. Volná a užitá textilní tvorba. Textilní techniky plošné i prostorové. Předtkalcovské techniky a tkaní. Textilní hračka, loutka. Batika a batikování. Tisk a malba na textil. Textil v lidové tvorbě a současném výtvarném umění. Soubor prací je hodnocen z hlediska vhodného výběru námětu, techniky a materiálu, tvůrčího a inovačního přístupu, autentičnosti, způsobu adjustace, dokumentace a prezentace.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Splnění všech zadaných prací, znalost odborné terminologie.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr