Předmět: Hudební výchova

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudební výchova
Kód předmětu KPV/VHV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět zahrnuje dvě nedílné součásti hudební výchovy - vokální činnosti a hru na nástroj. V rámci vokálních činností si student osvojuje a upevňuje (rozvíjí) správné návyky zpěvního projevu - dechovou, hlasovou a artikulační techniku, vše v souladu se zásadami hlasové hygieny, seznamuje se s teoretickými otázkami hlasové výchovy a připravuje se na práci s hlasem v praxi. Hra na nástroj je zaměřena na osvojování a upevňování elementárních dovedností a návyků prostřednictvím hry etud a přednesových skladeb přiměřené úrovně. V případě dříve získaných základů v oboru student dále zdokonaluje techniku nástrojové hry. Při nástrojové hře je zvýšená pozornost věnována hře (doprovodu) písně, její transpozici a stylizaci.

Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr