Předmět: Přírodovědná exkurze

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Přírodovědná exkurze
Kód předmětu KPV/VPEX
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Charakteristické ekosystémy navštívené oblasti 2. Pozorování a poznávání rostlin a živočichů, metody jejich sběru, odchytu 3. Regionální výuka 4. Didaktické hry v terénu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Samostatná výzkumná činnost studenta
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s metodami práce v terénu formou exkurze. Je kladen důraz na názornou demonstraci možných forem regionální výuky, která vede žáky k poznávání a utváření vztahu k jejich kraji.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace skupinové práce

Aktivní účast na exkurzi.
Doporučená literatura
  • MODRÁ, J., HENTSCHEL, S. Poznáváme Lužické a Žitavské hory: 24 výletů pro malé i velké. Jablonné v Podještědí, 2010. ISBN 80-239-4386-3.
  • MODRÝ, M. Naučné stezky Libereckého kraje. Liberec, 2009.
  • RUBÁŠ, D. Přírodní klenoty Podještědí: obrazový průvodce krajinou. Česko, 2017. ISBN 978-80-270-2857-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr