Předmět: Přírodovědné projekty v MŠ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Přírodovědné projekty v MŠ
Kód předmětu KPV/VPRO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1-2. Projektová a integrovaná tematická výuka v MŠ. 3-4. Jak vytvořit dobrý program/projekt - hlavní zásady. 5-8. Příklady dobré praxe - seznámení s již zpracovanými projekty pro MŠ. 9-10. Práce studentů na vlastním projektu - ve skupinách.. 11-14. Prezentace projektu/projektů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Samostatná výzkumná činnost studenta
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s projektovou metodou výuky a jejím využitím v přírodovědném vzdělávání v MŠ. Shrnuje hlavní zásady při tvorbě projektů, význam motivace a představuje příklady již zpracovaných projektů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Účast na cvičeních, seminární práce, prezentace.
Doporučená literatura
 • MÁCHAL, A., NOVÁČKOVÁ, H., SOBOTOVÁ, L. Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání: soubor učebních textů. Brno, 2012. ISBN 978-80-87604-01-4.
 • MODRÁ, J. Devatero studánek. Brno, 2016. ISBN 978-80-88212-03-4.
 • MODRÁ, J., ESCHRICH, F., ZADRAŽILOVÁ, G. Hurvínkovy cesty do přírody. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-7848-7.
 • MODRÁ, J. V říši obrů ? celoroční projekt pro mateřské školy a první stupeň základních škol. Jablonné v Podještědí, 2013.
 • NOVÁČKOVÁ, H., KOZLOVÁ, V., MODRÁ, J. Studánky víly Rozárky. Brno, 2016. ISBN 978-80-88212-01-0.
 • NOVÁČKOVÁ, H., ŠTEFANIDESOVÁ, Z. Zelený ostrov. Horka nad Moravou, 2011.
 • TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr