Předmět: Seminář k rozvoji čtenářské gramotnosti

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Seminář k rozvoji čtenářské gramotnosti
Kód předmětu KPV/VSRG
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Úloha literárního textu. 2. Literárně-výchovné kompetence pedagoga. 3. Metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti. 4. Praktické výstupy - ověřování metod pro rozvoj čtenářské gramotnosti. 5. Prezentace vlastní přípravy studenta.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem semináře je přiblížit studentům základní pojmy v oblasti čtenářské gramotnosti. Následně si prakticky vyzkouší různé metody, které jsou vhodné pro rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětí.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce

Účast na semináři, prezentace.
Doporučená literatura
 • Literatura pro děti mladšího školního věku.
 • ANTOŠ I., JOHNOVÁ, J.. Předškoláci ve škole. Liberec, 2018. ISBN 978-80-7424-106-2.
 • BUZAN, T. Myšlenkové mapy pro děti. Brno, 2013. ISBN 978-80-265-0121-3.
 • GEBHARTOVÁ, V.. Jak a co číst dětem v MŠ.. Praha, 2011. ISBN 978-80-7367-854-8.
 • HAUSENBLAS, O. Čeština doopravdy. Dobříš, 2015. ISBN 978-80-260-8165-4.
 • JOHNOVÁ, J.. Didaktický pohled na inovativní přístup v hodinách psaní.. Český jazyk a literatura, roč. 64 / 2013-2014, s. 185-190, 2014.
 • LEPILOVÁ, K.. Cesty ke čtenářství. Vyprávějte si s námi.. Brno, 2014. ISBN 978-80-266-0112-8.
 • MACHKOVÁ, E.. Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk.. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0374-2.
 • MARUŠÁK., R.. Literatura v akci. Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou.. Praha, 2010. ISBN 978-80-7331-172-8.
 • TOMÁŠKOVÁ, I.. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr