Předmět: Umění ve výtvarných činnostech

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Umění ve výtvarných činnostech
Kód předmětu KPV/VUVC
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět se věnuje zprostředkování kulturního dědictví v práci vychovatele, seznamuje s příklady současného výtvarného umění a uvádí je do kontextu s výtvarnou praxí. Zaměřuje se na spolupráci s galeriemi, muzei a dalšími institucemi. V rámci výuky studenti navštíví galerijní animační program.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr