Předmět: Vlastivědná exkurze

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Vlastivědná exkurze
Kód předmětu KPV/VVEX
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rubáš Dominik, RNDr.
  • Dubcová Věra, Mgr.
Obsah předmětu
Cílem exkurze je naučit studenty vnímat krajinu nejbližšího okolí se zaměřením na kulturní, historické a přírodní zajímavosti a památky. Studenti se na exkurzi seznámí se způsoby, jakými lze učit žáky vnímat okolí svého bydliště na základě pozorování. Studenti se naučí zpracovat pracovní list pro děti, vztahující se ke svému okolí. Díky pracovnímu listu si žáci upevní získané poznatky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem exkurze je naučit studenty vnímat krajinu nejbližšího okolí se zaměřením na kulturní, historické a přírodní zajímavosti a památky. Studenti se na exkurzi seznámí se způsoby, jakými lze učit žáky vnímat okolí svého bydliště na základě pozorování. Studenti se naučí zpracovat pracovní list pro děti, vztahující se ke svému okolí. Díky pracovnímu listu si žáci upevní získané poznatky.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na exkurzi, vyhotovení pracovních listů se zaměřením na upevnění učiva.
Doporučená literatura
  • FREIWILLIG, P. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2013. ISBN 978-80-903934-2-4.
  • JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J., eds. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha, 2016.
  • KÜHN, P. Geologické zajímavosti Libereckého kraje. Liberec, 2006. ISBN 80-239-6366-X.
  • RUBÁŠ, D., MRÁZOVÁ, L. Po stopách prospektorů v Libereckém kraji: 1. díl.. Geopark Ralsko o. p. s., 2017.
  • RUBÁŠ, D. Přírodní klenoty Podještědí. Český Dub: Dominik Rubáš, 2017. ISBN 978-80-270-2857-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr