Předmět: Základy komunikace neslyšících

» Seznam fakult » FP » KSS
Název předmětu Základy komunikace neslyšících
Kód předmětu KSS/CKN
Organizační forma výuky Individuální konzultace + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Ryšlavá Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Uvedení do problematiky sluchově postižených 2. Výchova a vzdělávání neslyšícího dítěte z hlediska komunikace 3. Komunikační systémy a podpůrné prostředky pro neslyšící 4. Praktický nácvik dorozumívání s neslyšícím člověkem

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 52 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí a osvojí si speciální komunikační dovednosti pro kontakt se sluchově postiženými klienty. Studenti porozumí vlivu sluchového postižení na sociální komunikaci. Studentům budou představeny komunikační bariéry na bázi sluchové percepce nebo rozdílnosti znakového systému.
Studenti se seznámí a osvojí si speciální komunikační dovednosti pro kontakt se sluchově postiženými klienty. Studenti porozumí vlivu sluchového postižení na sociální komunikaci. Studentům budou představeny komunikační bariéry na bázi sluchové percepce nebo rozdílnosti znakového systému.
Předpoklady
Znalost speciálně pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia.
KSS/CSU

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu student je nutná účast na semináři a vypracování seminární práce. Další požadavky specifikuje vyučující předmětu.
Doporučená literatura
  • JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání neslyšících.. Praha: Septima, 1998. ISBN 80-7216-052-4.
  • KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0329-2.
  • STRNADOVÁ, V. Komunikace neslyšících. Odezírání. Liberec: TUL, 1996. ISBN 80-7083-187-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr