Předmět: Biomechanika v těl. výchově a sportu

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Biomechanika v těl. výchově a sportu
Kód předmětu KTV/BIOE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Bittner Václav, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod a opakování základních biomechanických pojmů 2. Biomechanické aspekty vybraných sportovních odvětví: gymnastika, atletika, pohybové hry, úpoly, plavání, lyžování, bruslení, turistika a sporty v přírodě, posilování, vzpírání a kondiční trénink, testování tělesné zdatnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce, Skupinová konzultace, E-learning
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je navázat na základy biomechaniky a poukázat na fyzikální principy ve vybraných sportovních odvětvích.
Student bude schopen definovat uzlové body nácviku a nejčastější chyby nácviku při nácviku sportovních aktivit z hlediska biomechaniky.
Předpoklady
Znalost středoškolské matematiky a fyziky. Znalosti v rozsahu předmětu Základy biomechaniky (ZBIE).

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na výuce (alespoň 75 %), vypracování a prezentace semestrální práce, splnění písemného testu, ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/index.php..
 • BRÁZDA, M. Biomechanické základy tělesných cvičení. Hradec Králové : PF, 1984..
 • JANURA M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. ISBN 80-244-0644-6..
 • KARAS, V. A OTÁHAL, S. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Praha : SPN, 1979.
 • KARAS, V. A OTÁHAL, S. Základy biomechaniky pohybového aparátu člověka. Praha : UK, 1991.
 • SLAŽANSKÝ, T. Biomechanika v tělesné výchově a sportu : Atletika II.. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-423-9.
 • SLAŽANSKÝ, T. Biomechanika v tělesné výchově a sportu : Atletika I.. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-409-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní