Předmět: Didaktika atletiky

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Didaktika atletiky
Kód předmětu KTV/DATE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky : 1. Postavení atletiky ve školní tělesné výchově, atletika ve školních vzdělávacích programech. 2. Uplatnění pohybových schopností v atletice a jejich rozvoj v atletických hodinách na ZŠ. 3. Technika a metodika nácviku sprinterských disciplin. 4. Technika a metodika nácviku běžeckých disciplin. 5. Technika a metodika nácviku skokanských disciplin. 6. Technika a metodika nácviku vrhů a hodů. 7. Specifika výuky atletiky ve školních podmínkách. Cvičení : 1. Atletická hodina v tělocvičně. 2. Uzlové body techniky běhu, průpravná a speciální cvičení.. 3. Metodika nácviku nízkého startu a štafetových běhů. 4. Metodika nácviku skoku dalekého.. 5. Metodika nácviku skoku vysokého. 6. Metodika nácviku hodu kriketovým míčkem. 7. Metodika nácviku vrhu koulí. 8. Rozvoj vytrvalosti. 9. Metodika nácviku překážkových běhů. 10. Rozvoj silových schopností ve školních podmínkách. 11. Metodické výstupy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
V průběhu výuky student získá znalost metodických postupů při nácviku techniky atletických disciplin, seznámí se s uzlovými body techniky a nácviku atletických disciplin včetně nejčastějších chyb a způsobů jejich odstraňování. Naučí se získané poznatky uplatnit v praxi.
Student bude schopen vést výuku atletiky dle správného metodického postupu .
Předpoklady
Znalost metodických postupů v atletických disciplínách.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Didaktický test

Účast na výuce min. 70%, metodický výstup. Ústní zkouška
Doporučená literatura
 • Pravidla atletiky. Praha : Olympia, 2002..
 • JEŘÁBEK, P. Atletická příprava - děti a dorostu. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 192 s.. ISBN 978-80-247-0.
 • KUČERA, V., TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě.1.vyd. Praha : Olympia, 2000.. ISBN 80-7033-324-.
 • MILLEROVÁ, V. et al. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Praha : Olympia, 2005..
 • ŠIMON, J. et al. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Praha : Olympia, 2004. 236 s.. ISBN 80-7033-815-.
 • VELEBIL, V. et al. Atletické skoky. 1. vyd. Praha : Olympia, 2002, 114 s.. ISBN 80-7033-769-.
 • VINDUŠKOVÁ, J. et al:. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Praha : Olympia, 2003. 283 s. ISBN 80-7033-770-2.. ISBN 80-7033-770-.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní