Předmět: Didaktika plavání

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Didaktika plavání
Kód předmětu KTV/DPLE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (7 dvouhodinových bloků): 1. Význam plavání v životě člověka. Historický vývoj didaktiky plavání. Obecné aspekty plavecké výuky. 2. Metodika předplavecké a základní plavecké výuky. Základní plavecké dovednosti. 3. Zdokonalovací plavecký výcvik. Cíle, metody, organizace. Bezpečnost plaveckého výcviku. 4. Technika plaveckých způsobů. Hydromechanika. 5. Fyziologické aspekty plavání a pobytu ve vodě. Zdravotní účinky plavání. Plavání ve zdravotní TV. 6. Plavecký trénink. Tréninkové metody v plavání. Struktura plaveckého výkonu. 7. Plavecké sporty. Plavání v jiných sportovních odvětvích. Vodní záchranná služba. Cvičení: pedagogická praxe: vedení zdokonalovací plavecké výuky

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Exkurze - 2 hodiny za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení znalostí o fyziologických a biomechanických aspektech plavání a na didaktiku základní a zdokonalovací výuky plavání.
Student bude schopen vést výuku plavání dle správného metodického postupu podloženého teoretickými znalostmi.
Předpoklady
Vstupní požadavek: splnění limitu - 200 m kraul (muži 3:50, ženy 4:20) + zvládnutí záchrany tonoucího plavce znalost pravidel plavání
KTV/PLA3E

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

Vedení zdokonalovacího výcviku a jeho kadné hodnocení, odevzdání příprav na vyuč. hodinu. Zkouška kombinovaná: po písemném testu postoupí student k ústnímu zkoušení.
Doporučená literatura
 • BĚLKOVÁ, T. Zdravotní a léčebné plavání. . Praha, 1994. ISBN 80-7066-990-X.
 • BĚLKOVÁ,T. et.al. Plavání. Zdokonalovací plavecká výuka.. Praha, 1998. ISBN 80-205-0550-4.
 • COUNSILMAN, J. E. Handbuch des sportschwimmens für Trainer, Lehrer und Athleten. 2. vyd. Bockenem : Fahnemann GmbH, 1993. 316 s. ISBN 3-88565-001-0..
 • COUNSILMAN, J. E. Závodní plavání. 1. vyd. Praha : Olympia, 1974. 333 s..
 • ČECHOVSKÁ, I. a MILER, T. Plavání.. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
 • ČECHOVSKÁ, I. Plavání dětí s rodiči.. Praha, 2002.
 • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..
 • HOCH, M. Teorie a didaktika plavání. Praha : SPN, 1983..
 • HOCH, M. Učte děti plavat.. Praha, 1991. ISBN 80-7033-055-4.
 • Kolektiv autorů. Plavání. Učební texty pro trenéry II. třídy - ČSTV. Praha : Olympia, 1978..
 • Kolektiv autorů. Plavání. Učební texty pro trenéry III. tř. - ČSTV. Praha: Olympia, 1975. 123 s..
 • MAGLISCHO, E. W. Swimming even faster. 2. vyd. . USA : Human Kinetics,, 2003. ISBN 0-7360-3180-9.
 • RESCH, J., KUNTNER, E. Jak se neutopit. Učíme se plavat hrou a vesele. Olomouc : Hanex, 1997..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní