Předmět: Didaktika sportovních her

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Didaktika sportovních her
Kód předmětu KTV/DSHE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Pravidla sportovních her, historie, vývoj. Charakteristika a účel pohybových a sportovních her, terminologie, zařazení do tělesné výchovy. Vliv na pohybové hry pro žáky, výhody z těchto her. Základy využití multimédií při výuce TV. Přednášky: 1. Rozdělení multimediálních zařízení a jejich využití při výuce TV 2. Pravidla, historie, základy rozhodování ve výuce volejbalu a basketbalu 3. Pravidla, historie, základy rozhodování ve výuce fotbalu a florbalu 4. Pravidla, historie, základy rozhodování ve výuce tenisu a softbalu 5. Pravidla, historie, základy rozhodování ve výuce ledního hokeje a házené Cvičení: 1. Multimédia při výuce sportovních her 2. Volejbal 3. Basketbal 4. Fotbal 5. Florbal 6. Tenis 7. Softbal 8. Házená 9. Lední hokej a bruslení 10. Plnění zápočtových požadavků

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení teoretických vědomostí a praktických dovedností z didaktiky jednotlivých sportovních her, které studenti absolvovali na bakalářské úrovni. Student bude schopen správně technicky předvést pohybové dovednosti jednotlivých sportovních her odpovídající požadavkům na žáky základních a středních škol.
Student získá odborné kompetence pro vyučování sportovních her.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Účast na výuce, zápočtový test, ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • HANZELKA, R.:. Průpravná a herní cvičení ve volejbalu, ČVS, 2001.
 • KAPLAN, O. Volejbal. 1. vyd. Praha : Grada, 1999..
 • NYKODÝM, J. - et., kol. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita : FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4..
 • PSOTTA, R. FOTBAL - základní program. Praha : NS Svoboda, 1999..
 • ROUBAL. B., ŠAROCHOVÁ. D. et al. Základy florbalu. Praha : ČfbU a AŠSK, 1997..
 • SUSS, V. Softball a baseball. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0-658X..
 • VELENSKÝ, M. Basketbal - praktická cvičení pro školní TV. Praha : Karolinum, 1994..
 • VELENSKÝ, M. Basketbal - základní program aplikace útočných a obranných činností. Praha : Svoboda, 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní