Course: Gymnastics 2

» List of faculties » FP » KTV
Course title Gymnastics 2
Course code KTV/GYM2
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Dygrín Jiří, PaedDr.
 • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
Course content
informing on new trends in gymnastics adoption of gymnastics (motoric) skills practical adoption of excercising supporting and rescueing

Learning activities and teaching methods
Demonstration, Motoric and practical working skills training
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Home preparation for classes - 15 hours per semester
 • Preparation for credit - 10 hours per semester
Learning outcomes
The course is focused on gymnastic adoption of motoric skills and on practical adoption of excercising supporting and rescueing. A part of this subject represents informing on new trends in gymnastics.
Student will be able to perform gymnastics discipline technical well.
Prerequisites
Elementary movement skills - adequate to the students age class.

Assessment methods and criteria
Student's performance analysis

Credit: participation on lessons, written proof, acquirement basic skills, attempted to teaching
Recommended literature
 • APPELT, K. aj. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1990. IBSN 80-7033-011-2..
 • KOS, B., WÁLOVÁ, Z. Kondiční gymnastika. Praha : FTVS UK, 1985..
 • KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha : Grada Publishing. 2006. 112 s. ISBN 80-247-1636-4.
 • SVATOŇ, V., aj. GYMNASTIKA Akrobacie a cvičení na nářadí. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1997..
 • ZÍTKO, M., CRUDIMSKÝ, J. Od přemetu k saltu. Praha : ČASPV, 2005 (videopořad)..
 • ZÍTKO, M. CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie. Praha : ČASPV 2006. II. rozšířené vydání. ISBN 80 - 86586 - 17 - 0..
 • ZÍTKO,M. a kol. Všeobecná gymnastika - speciální učební text. Praha : ČASPV, 2000. ISBN 80-902509-7-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester