Course: School skiing course

» List of faculties » FP » KTV
Course title School skiing course
Course code KTV/KSLZ
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
technique and methodics downhil (skiing) technique of crosscountry skiing methodics of crosscountry skiing

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Demonstration, Motoric and practical working skills training
  • Class attendance - 50 hours per semester
  • Preparation for credit - 10 hours per semester
Learning outcomes
The lesson are focused on technology and methodic downhill and cross country skiing.
Students will be able to demonstrate the exam requests for ski instructors (carving turn, parallel turn, calsique technique and skating)
Prerequisites
Mastering the elementary skiing skills

Assessment methods and criteria
Student's performance analysis, Didactic test

participation on lessons, written proof, practical proof attempted to teaching carving technique, cross county technique
Recommended literature
  • BRTNÍK, J., NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj.. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-329-3.
  • DVOŘÁK, F., GNAD, T., MAŠKOVÁ, L. Česká škola lyžování. Běh na lyžích. Praha: SL ČR, 1996. 80 s..
  • GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum, 2001.. ISBN 80-246-0241-5.
  • VODIČKOVÁ, S., ČUŘÍKOVÁ, L., DYGRÍN, J., SUCHOMEL, A., BITTNER, V., & ANTOŠ, R. Základy alpského a běžeckého lyžování. [Učební texty]. Liberec: Technická univerzita (s. 141)..
  • VODIČKOVÁ, S. Lyžování do kapsy [Pro cvičitele a instruktory lyžování]. Liberec: Technická univerzita, 2007..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester