Předmět: Kurz zimních sportů 3

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Kurz zimních sportů 3
Kód předmětu KTV/KZS3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dygrín Jiří, PaedDr.
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Varianta ski-touring: základní pohyb na skialpinistických lyžích (základy skialpinismu, ski-touringu); informace o lavinách a lavinovém nebezpečí; činnost po zasažení lavinou; práce s lavinovými vyhledávači; první pomoc při horských tůrách, další aktivity a hry na sněhu, netradiční druhy turistiky, přechody pohoří na lyžích, využívání prvků "survival", zimní táboření. Varianta snowboarding: Výuka a výcvik lyžování a snowboardingu dětí a jeho zvláštnosti. Hry pro výuku lyžařských a snowboardových dovedností i vyplnění volného času na horských chatách během lyžařského výcviku. Varianta cvičitel lyžování: Technika a metodika běhu na lyžích, sjíždění a zatáčení (různých druhů oblouků) na lyžích.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti mají možnost zdokonalit pohybové a didaktické dovednosti v lyžování, skialpinismu, skitouringu, nebo snowboardingu) a získat další teoretické vědomosti z oblasti teorie vyučování a tréninku zimních sportů. Nutná je přihláška přes web KTV a zaplacení zálohy.
Student bude schopen předvést metodickou řadu nácviku lyžařských či snowboardových dovedností.
Předpoklady
Zvládnutí základních lyžařských / snowboardových dovedností.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Praktická zkouška Test z teorie lyžování / snowboardingu.
Doporučená literatura
  • BINTER, L. a kol. Snowboarding. Praha : Grada Publishing, 1999..
  • DYGRÍN, J. aj. Lyžování. 1. vyd. Liberec: TUL, 2005. 103 s. ISBN 80-7372-0181-3. DYGRÍN, J. aj. Lyžování. 1. vyd. Liberec: TUL, 2005. 103 s. ISBN 80-7372-0181-3..
  • FRISCHENSCHLAGER, E. (2001). Snowbording za 3 dny. České Budějovice: Koop..
  • GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum, 2001.. ISBN 80-246-0241-5.
  • LOUKA, O. Snowboarding. Asociace českého snowboardingu a Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem..
  • PŘÍBRAMSKÝ, M. a kol. Česká škola kročné techniky. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů ČR, 1997. PŘÍBRAMSKÝ, M. a kol. Česká škola kročné techniky. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů ČR, 1997.. 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr