Course: Less known sport games

» List of faculties » FP » KTV
Course title Less known sport games
Course code KTV/NEH
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Motoric and practical working skills training
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Preparation for credit - 15 hours per semester
 • Semestral paper - 15 hours per semester
Learning outcomes
The course is focused on presenting rules, techniques and methodology of less known sport games.

Prerequisites
Elementary movement skills - adequate to the students age class.

Assessment methods and criteria
Systematické pozorování studenta

Recommended literature
 • ČÁLEK, F. a KOVANDA, V. Pravidla netradičních sportů. 1. vyd. Praha : Sportpropag,1989.
 • KUPR, J. Netradiční hry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-124-5.
 • KUPR, J., RJABCOVÁ, H., SUCHOMEL, A. Metodika her méně rozšířených ve školní tělesné výchově.. Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-621-8.
 • RJABCOVÁ, H. Netradiční hry: metodický materiál. Liberec : FP TU v Liberci,1997.
 • ROVNÝ, M. Hry na volný čas. 2. vyd. Bratislava : Šport, 1980.
 • STIBITZ, F. Informace o méně známých sportovních hrách. 1. vyd. Praha : UK, 1980.
 • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry I. a II. Praha : Grada, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Recreology (15) Category: Physical education and sport - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Education in Leisure Time (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for lower-secondary school teachers. (15) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for lower-secondary school teachers. (18) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Applied Geography (19) Category: Geography courses - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Education in Leisure Time (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter