Předmět: Odborná rozprava z tělesné výchovy

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Odborná rozprava z tělesné výchovy
Kód předmětu KTV/ORT
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Zkouška z teorie a didaktiky tělesné výchovy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět státní zkoušky
Studenti prezentují své klíčové tělovýchovně-sportovní kompetence.
Předpoklady
Zvládnutí obsahu studijního programu tělesné výchovy.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Ústní zkouška
Doporučená literatura
  • Fromel, K. Kompendium psaní a publikování v kinantropologii. Olomouc : UP v Olomouci, 2002.. ISBN 80-244-0514-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -