Course: Swimming 2

» List of faculties » FP » KTV
Course title Swimming 2
Course code KTV/PL2
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
 • Rjabcová Helena, Mgr.
Course content
mastering swimming techniques, training of endurance, rescue techniques, synchronized swimming, and water polo

Learning activities and teaching methods
Motoric and practical working skills training
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Preparation for credit - 30 hours per semester
Learning outcomes
The course is focused on refining courses, training of endurance, rescue techniques, synchronized swimming and water polo.
The student masters all techniques of swimming and rescue the drowning.
Prerequisites
The student masters all techniques of swimming.

Assessment methods and criteria
Student's performance analysis

Credit: participation on lessons, written proof, practical proof
Recommended literature
 • Pravidla plavání a dálkového plavání. 1. vyd. Praha: Český svaz plaveckých sportů, 1995..
 • BĚLKOVÁ, T., aj. Plavání - zdokonalovací plavecká výuka. Praha, NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0550-4.
 • BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Abeceda záchrany. Vodní záchranná služba. Praha : 1992..
 • COUNSILMAN, J. E. Závodní plavání. 1. vyd. Praha: Olympia 1974..
 • ČECHOVSKÁ, I. a MILER, T. Plavání.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
 • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..
 • MILER, T. Branně tělovýchovné aktivity. 1. vyd. Praha: SPN, 1984..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester