Předmět: Plavání 3

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Plavání 3
Kód předmětu KTV/PLA3E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rjabcová Helena, Mgr.
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Praktická výuka v bazénu je zaměřená na seznámení s tréninkovými metodami v plavání: 1. Souvislá a střídavá metoda. Fartlek. 2. Pomalý intervalový trénink. 3. Rychlý intervalový trénink. 4. Intervalový trénink opakovací (max. intenzita). 5. Štafetový trénink. 6. Hypoxický trénink. 7. Seminář - tréninkové metody v plavání. 8. Kontrolní měření (25 D). Prvkový trénink. 9. Nácvik tempa ("hra s rychlostí"). Kontrola: záchrana tonoucích 10. Intervalový trénink se změnou intenzity. 11. Intervalový trénink řízený SF. Synchronizované plavání. 12. Intervalový trénink se změnou délky úseků. Simulátory. 13. Zápočty. 100m PZ 14. Zápočty - technika plaveckých způsobů, starty, obrátky.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na seznámení s tréninkovými metodami v plavání a na zdokonalení plavecké techniky.
Student zvládá všechny plavecké techniky a záchranu tonoucích. Má přehled a umí ve školní výuce vhodně použít různé tréninkové metody.
Předpoklady
Student zvládá techniku všech plaveckých způsobů, základní obrátky, startovní skoky a záchranu tonoucích.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- aktivní účast na přímé výuce - 100 m PZ dle platných pravidel plavání v limitu (muži 1:50, ženy 2:00) - kladné hodnocení techniky všech plaveckých způsobů (dle platných pravidel), startů a obrátek
Doporučená literatura
  • COUNSILMAN, J. E. Závodní plavání. 1. vyd. Praha: Olympia 1974. COUNSILMAN, J. E. Závodní plavání. 1. vyd. Praha: Olympia 1974..
  • ČECHOVSKÁ, I. a MILER, T. Plavání. 1. vyd. Praha : Grada 2001. ISBN 80-247-9049-1..
  • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní