Course: Health physical education 2

» List of faculties » FP » KTV
Course title Health physical education 2
Course code KTV/ZD2
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
 • Bajzíková Jana, Mgr.
Course content
reinforcing motive system reinforcing respiratory system reinforcing cardiovascular system muscular disharmony - the choice of stretching and relaxing exercises bodybuilding examination of aspects and motion

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Demonstration, Motoric and practical working skills training
 • Class attendance - 24 hours per semester
 • Home preparation for classes - 10 hours per semester
 • Preparation for credit - 15 hours per semester
 • Preparation for exam - 20 hours per semester
Learning outcomes
The goal of the course is to present the characteristics and methods of reinforcing motive, respiratory and cardiovascular system and the use of respiratory and relaxing exercises. The muscular disharmony- the choice of stretching and relaxing exercises and bodybuilding. Pedagogical diagnosis - examination of aspects and motion.
Students acquire professional skills for teaching adapted physical education.
Prerequisites
Knowledge of human anatomy
KTV/ZD1

Assessment methods and criteria
Combined examination, Oral exam

Credit: participation on seminars Exam: oral
Recommended literature
 • BOTLÍKOVÁ, VL. Pozdrav monitoru. Praha: Jan Vašut, 2009. ISBN 978-80-7236-658-3.
 • BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-0948-2.
 • HÁLKOVÁ, J.aj. Zdravotní tělesná výchova, 1. část. Praha: ČASPV, 2001.
 • HOŠKOVÁ, B. a MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy.
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda. Čelákovice: ACT centrum, 2015. ISBN 978-80-260-7317-8.
 • SMÍŠEK, R. Prevence a léčba bolestí zad.. Praha: Richard Smíšek., 2005. ISBN 8023958933.
 • SYSLOVÁ, VL. aj. Zdravotní tělesná výchova, 2. část. Praha: ČASPV, 2003. ISBN 80-86586-03-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester