Předmět: Nové trendy v IT

» Seznam fakult » FP » NTI
Název předmětu Nové trendy v IT
Kód předmětu NTI/NTI
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vraný Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
seminář: Cílem předmětu je seznámit posluchače se problematikou datové vědy a základů strojového učení na praktických příkladech programů v jazyce Python. téma 1-4 - získávání, zpracování a vizualizace dat v Pythonu. Nástroje Jupyter, Pandas, Matplotlib a další. Téma 5-8 - základní algoritmy a principy strojového učení. Naive Bayes, Logistic regresion. SVM, rozhodovací stromy aj. Knihovna Scikit-learn. Téma 8-14 - Neuronové sítě a jejich praktické aplikace - rozpoznávání obrazu, zpracování přirozeného jazyka. Knihovny TensorFlow, Keras, NLTK a další.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr