Předmět: Programování

» Seznam fakult » FP » NTI
Název předmětu Programování
Kód předmětu NTI/PRG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vraný Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní charakteristika jazyka Python, dostupné implementace a vývojová prostředí. 2. Jednoduché datové typy, základní řídící konstrukce. 3. Strukturované datové typy - list, tuple, dictionary, set. 4. Vstup a výstup programu. Práce se soubory. 5. Zpracování značkovacích jazyků a dalších formátů pro výměnu dat 6. Generátory. Speciální metody pro definici vlastních datových typů I 7. Iterátory a Dekorátory. Speciální metody II 8. Testování kódu a Test Driven Development 9. Standardní knihovna 10. Vývoj WWW aplikací - framework Flask 11. Paralelní a distribuované programování 12. Python pro technické výpočty - knihovny NumPy a SciPy 13. Python pro data science - knihovny Pandas, Sci-Kit, Seaborn 14. Python pro strojové učení - knihovny TensorFlow, Keras Cvičení: 1. První program v jazyce Python - jednoduchá úloha na seznámení z prostředím 2. Základní datové typy - matematizace a algoritmizace problému 3. Strukturované datové typy - jednoduchá transformace dat 4. Caesarova šifra - práce z řetězci 5. Dělení českého textu na slova - práce s řetězci a locales 6. Algoritmizace složitějšího problému - aplikace teoretických znalostí 7. Zpracování strukturovaných dat + práce se soubory 8. Vlastní datové typy + speciální metody 9. Ovládání programu z příkazové řádky 10. Zpracování značkovacích jazyků - HTML 11. Webová služba s REST API 12. Řešení starší zkouškové otázky - aplikace předchozích znalostí 13. Řešení starší zkouškové otázky - aplikace předchozích znalostí 14. Zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubit znalosti a schopnosti studentů v programování v jazyce Python.
Student získá poznatky a praktické dovednosti s interpretovaným programovacím jazykem Python. Naučí se jazyk používat k řešení praktických problémů i k výuce.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • David Beazley, Brian K. Jones. Python Cookbook, Third edition. O'Reilly Media; 3 edition (June 1, 2013), 2013.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr