Course: Creating a dynamic website

» List of faculties » FP » NTI
Course title Creating a dynamic website
Course code NTI/TDW
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kolaja Jan, Ing. Ph.D.
  • Kopetschke Igor, Ing.
Course content
1. Úvod do problematiky webových aplikací. 2. Technologie užívané v kontextu webových aplikací. 3. Souhrn potřebných znalostí Pythonu, OOP. 4. Základní kostra webové aplikace v Pythonu. 5. Framework Django + principy MVC. 6. Routování, seznámení s View. 7. Model + Controller podrobně, celkové propojení do MVC. 8. Bezpečnost webových aplikací, práce s uživateli. 9. Propojení webové aplikace s databází. 10. Interaktivní webové formuláře. 11. Princip RESTful, klient/server webové služby. 12.-13. Zpracování XML, JSON. 14. Rezerva. Cvičení: Cvičení jsou zaměřeny na praktickou realizaci znalostí z přednášek. Součástí cvičení bude samostatná semestrální práce dle zadání vyučujícího.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
  • Home preparation for classes - 30 hours per semester
  • Class attendance - 28 hours per semester
  • Preparation for credit - 32 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral presentation of self-study

Vypracování seminární práce
Recommended literature


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Teacher Training for Lower and Upper Secondary Schools - Informatics (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Teacher Training for Lower and Upper Secondary Schools - Informatics (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer