Předmět: Tvorba statického webu

» Seznam fakult » FP » NTI
Název předmětu Tvorba statického webu
Kód předmětu NTI/TSW
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Volf Mojmír, Ing.
  • Fenclová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
přednáška: 1. Historie a technické prostředky WWW 2. HTML - základní struktury 3. CSS - základní vlastnosti 4. HTML - pokročilé prezentační prvky 5. CSS - pozicování prvků stránky 6. HTML - interaktivní elementy a média 7. CSS - mobilní a responzivní webdesign 8. Koncepce webové prezentace 9. CSS - pokročilé techniky a postupy 10. Přístupnost a použitelnost webových stránek 11. HTTP server 12. Optimalizace webu 13. Základy JavaScriptu 14. Nadstavby HTML, CSS a JavaScriptu cvičení: 1. Technické prostředky pro tvorbu WWW 2. HTML - základní struktury 3. CSS - základní vlastnosti 4. HTML - pokročilé prezentační prvky 5. CSS - pozicování prvků stránky 6. HTML - interaktivní elementy a média 7. CSS - mobilní a responzivní webdesign 8. Koncepce webové prezentace 9. CSS - pokročilé techniky a postupy 10. Přístupnost a použitelnost webových stránek 11. HTTP server - konfigurace .htaccess 12. Optimalizace webu 13. Základy JavaScriptu 14. Nadstavby HTML, CSS a JavaScriptu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Cvičení, E-learning
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s vytvářením moderních WWW prezentací, se syntaxí jazyka HTML5 (strukturování dokumentu, textové prvky, média, odkazy a URL), s definicí stylu prostřednictvím CSS, s pravidly, se selektory a s aplikací stylů.

Předpoklady
Znalost základních pojmů z informatiky, uživatelská orientace v OS Linux.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Test

Aktivní účast na cvičení, plnění průběžných samostatných úkolů, odevzdání projektu a jeho obhajoba.
Doporučená literatura
  • GASSTON, P. CSS3. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4641-5.
  • Krug, S. Nenuťte uživatele přemýšlet!. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2923-4.
  • Pilgrim, M. Ponořme se do HTML 5. Praha: CZ.NIC, 2015. ISBN 978-80-905802-6-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr