Předmět: Úvod do programování

» Seznam fakult » FP » NTI
Název předmětu Úvod do programování
Kód předmětu NTI/UDP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vraný Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
přednáška: 1. programování, algoritmus a program, základní pojmy, vývojové prostředí jazyka Python. 2. proměnné, deklarace, volání, základní datové typy 3. řízení programu - podmínky a větvení, cykly 4. pokročilé datové typy a struktury v Pythonu 5. funkce jazyka Python, definice vlastních funkcí, rekurze 6. základy OOP - objekt, metoda, atribut, SOLID princip 7. ošetření chyb za běhu programu, výjimky a jejich zpracování cvičení: Procvičování principů z přednášek, řešení vzorových úloh ze sbírek pro střední a základní školy.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je úvod do problematiky programování a sjednodcení znalostí ze střední školy.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • PILGRIM M. Ponořme se do Pythonu 3. CZ NIC, 2011.
  • Python Software Foundation. Python 3 documentation. Python Software Foundation.
  • ZELLE, J. M. ython programming: an introduction to computer science. Third edition.. Portland, Oregon, 2017. ISBN 978-1590282755.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr