Předmět: Programování v C, C++ a Fortranu

» Seznam fakult » FS » ITE
Název předmětu Programování v C, C++ a Fortranu
Kód předmětu ITE/PRC
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Chaloupka Josef, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Účelem předmětu je studenty seznámit na vysoké úrovni s programovacím jazykem C, C++ a Fortran. Student získá poznatky z návrhu struktury programu, základními i strukturovanými datovými typy, způsobem zápisu výrazů, způsobem užití operátorů od aritmetických po bitové. Dále se seznámí s konstrukcemi řízení běhu programu (podmíněné příkazy, příkazy cyklů), standardními funkcemi (funkce vstupů a výstupů, matematické funkce, funkce pro práci s řetězci, atd.), tvorbou vlastních uživatelských funkcí, s dynamickou správou paměti, atd. V případě studia jazyka C ++ se znalosti studentů dále obohacují o principy objektově orientované programování. Jde zejména o návrh a efektivní využívání objektových datových typů (dědičnost, zapouzdření polymorfizmus).

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Účelem předmětu je studenty seznámit na vysoké úrovni s programovacím jazykem C, C++ a Fortran. Student získá poznatky z návrhu struktury programu, základními i strukturovanými datovými typy, způsobem zápisu výrazů, způsobem užití operátorů od aritmetických po bitové. Dále se seznámí s konstrukcemi řízení běhu programu (podmíněné příkazy, příkazy cyklů), standardními funkcemi (funkce vstupů a výstupů, matematické funkce, funkce pro práci s řetězci, atd.), tvorbou vlastních uživatelských funkcí, s dynamickou správou paměti, atd. V případě studia jazyka C ++ se znalosti studentů dále obohacují o principy objektově orientované programování. Jde zejména o návrh a efektivní využívání objektových datových typů (dědičnost, zapouzdření polymorfizmus).

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • Herout, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice, 2004. ISBN 80-7232-220-6.
  • Kerninghan B. W., Ritchie O. M. Programovací jazyk C. Computer Press, Brno, 2006. ISBN 80-251-0897-X.
  • STROUSTRUP, B. Programovací jazyk C++. Praha: BEN - Technická literatura, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr