Předmět: Exkurze

» Seznam fakult » FS » KEZ
Název předmětu Exkurze
Kód předmětu KEZ/EX*M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jančík Luděk, Ing.
  • Novosád Jan, Ing. Ph.D.
  • Dančová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Návštěva podniků se zaměřením na energetická zařízení.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování
  • Exkurze - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Exkurze po energetických zařízeních.
Studenti se seznámí s praxí v oboru.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Dotazník

Aktivní účast na plánovaných akcích. Podmínky pro získání zápočtu: dle pokynů vyučujícího.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr