Předmět: Konstrukční materiály

» Seznam fakult » FS » KMT
Název předmětu Konstrukční materiály
Kód předmětu KMT/KM*M
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hotař Adam, doc. Ing. Ph.D.
 • Bouša Milan, RNDr. Mgr. Ph.D.
 • Louda Petr, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Základy o stavbě materiálů, krystalové mřížky, chyby krystalové mřížky. 2. Deformační a lomové chování materiálu. 3. Destruktivní a nedestruktivní hodnocení materiálu. 4. Rozdělení a značení technických materiálů. 5. Slitiny železa, ocele a litiny ? aplikační potenciál 6. Vliv legujících prvků na vlastnosti konstrukčních ocelí. 7. Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin železa. 8. Hliník a jeho slitiny, tepelné zpracování. 9. Keramické materiály, rozdělení, vlastnosti, použití. 10. Polymerní materiály, jejich vlastnosti a aplikace. 11. Kompozitní materiály, jejich vlastnosti a aplikace. 12. Povrchové úpravy technických materiálů. 13. Porovnání cen materiálů na trhu. 14. Recyklace technických materiálů.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
Výstupy z učení
V rámci předmětu bude vyložena teorie a problematika vazeb mezi strukturou a vlastnostmi kovových i nekovových materiálů. Popis jednotlivých skupin konstrukčních materiálů z hlediska jejich aplikací. Posouzení možných náhrad konvenčních materiálů novými především složenými materiály. Charakteristika jednotlivých skupin z hlediska životnosti, časové stability, ekonomické náročnosti a dostupnosti na trhu. Studenti získají kompetence v oblasti optimalizace volby materiálů pro různé technické aplikace.
absolvent získá kompetence v oblasti využití technických materiálů v konstrukčních aplikacích
Předpoklady
základní znalosti z oblasti materiálového inženýrství

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na přednáškách, vypracování samostatné práce pro získání zápočtu. Zkouška je ústní.
Doporučená literatura
 • ANDERSON, T. L. Fracture Mechanic. New York: Pergamon Press, 1994.
 • Macek, Karel a kol. Materiálové inženýrství: cvičení. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003..
 • Agarwal, Bhagwan D. a Lawrence J. Broutman. Vláknové kompozity. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987. 294 s..
 • BENDICK,W., GABRIEL,B. Vanderberghe,B.: New Low Alloy Heat Resistant Ferritic Steels T/P23 and T/P24 for Power Plant Application, Int. J. Pressure and Piping, 84 (2007).
 • ČADEK, J.:. Creep in Metallic Materials, Academia Praha , 1988.
 • ČÍHAL,V.:. Korozivzdorné oceli a slitiny, Academia Praha , 1999. Academia Praha, 1999.
 • Ehreinstein, Gottfried W. Polymerní kompozitní materialy, 1. vyd., Nakladatelství Scientia, Praha, 2009.
 • JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008.
 • Koutský, J:. Slitinové oceli pro energetické strojírenství, SNTL 1981.
 • LAŠ, Vladislav. Mechanika kompozitních materiálů. Plzeň ZČU, 2004. 156 s. ISBN 978-80-7043-698-1.
 • MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr