Předmět: Informační systémy řízení podniku

» Seznam fakult » FS » KSA
Název předmětu Informační systémy řízení podniku
Kód předmětu KSA/ISRPP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koblasa František, Ing. Ph.D.
  • Vavroušek Miroslav, Ing. Ph.D.
  • Vavruška Jan, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
V předmětu budou vysvětleny způsoby řízení výroby zejména pomocí informační systémů řízení podniku - ERP, APS, MES. Podrobně budou diskutována témata tvorby strukturních kusovníků, řízení jak technické tak obchodní dokumentace, hlavního plánu výroby, kapacitního plánu, dělení a překrývání zakázek, rozvrhování výroby, řízení a sledování zakázky. Mezi stěžejní témata pak patří: 1. Úloha informačních systémů v podniku. 2. Základy navrhování informačních toků - tahové a tlakové systémy řízení výroby (rozdělení a principy jednotlivých metod). 3. Druhy IS (ERP - Podnikové informační systémy, APS - pokročilé plánování a rozvrhování výroby, MES - dílenské řízení, WMS, SCM a jiné). 4. Řízení technické dokumentace v ERP a PDM systémech (strukturní kusovník, výkresová dokumentace, technologické postupy) 5. Řízení obchodní a personální dokumentace (obchodní řízení zakázky, personální moduly a CRM systémy) 6. Základy informačních systémů od MRP I k ERP - funkce plánování a řízení výroby (tvorba výrobního programu MPS, plánování množství, kapacitní a lhůtové plánování) 7. Dělení a překrývání zakázek, sledování zakázek. 8. Rozvrhování výroby (Prioritní pravidla) 9. Využití optimalizačních algoritmů. 10. Databáze a SQL. 11. Výběr ERP informačních systémů. 12. Zavádění ERP informačních systémů. 13. Systémy automatické identifikace 14. Autonomní systémy plánování a řízení výroby.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Projektová výuka, Přednáška, Cvičení, E-learning, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů
Výstupy z učení
V předmětu budou vysvětleny způsoby řízení výroby zejména pomocí informační systémů řízení podniku - ERP, APS, MES. Podrobně budou diskutována témata tvorby strukturních kusovníků, řízení jak technické tak obchodní dokumentace, hlavního plánu výroby, kapacitního plánu, dělení a překrývání zakázek, rozvrhování výroby, řízení a sledování zakázky.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Zápočet: 75% docházka, úspěšné obhájení projektu. Zkouška: Ústní - prokázání znalostí probíraných oblastí, podmínkou k účasti na zkoušce je získání zápočtu.
Doporučená literatura
  • Gregor, M., Mičieta, B., Košturiak, J., Bubeník, P., Růžička, J.:. Dynamické plánovanie a riadenie.
  • KAVAN, M. Výrobní a provozní management, Praha, Grada, 2002.. ISBN 80-2470199-5.
  • Pinedo, M. Planning and scheduling in manufacturing and services. New York, 2005.
  • Pinedo M. Scheduling. Springer, 2015.
  • Plechač, R. Rozvrhování dílenských zakázek s podporou počítačové simulace. (diplomová práce) TU v Liberci - 2009.
  • SCHULTE, Ch. Logistika. Victoria Publishing. 301 stran.. Praha, 1994. ISBN 80-85605-87-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr