Předmět: Simulation of Polymer Processing

» Seznam fakult » FS » KSP
Název předmětu Simulation of Polymer Processing
Kód předmětu KSP/SPP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Brdlík Pavel, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Cvičení
Výstupy z učení
Cílem předmětu je získání znalosti v oblasti počítačové simulace procesů zpracování plastů.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Doporučená literatura
  • SIGMA ENGINEERING GmbH. Training Handout: Sigmasoft Virtual Molding. [s.l.]: Sigmasoft, ?2016..
  • SIMCON SUPPLYING SOLUTIONS. User manual: Cadmould 3D-F Simulation. [s.l.]: Simcon, ?2014..
  • BANKS, Jerry. Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applictions, and Practice. New York: John Wiley, 1998. ISBN 978-0-471-13403-9..
  • BEER, G. Advanced Numerical Simulation Methods: from CAD Data Directly to Simulation Results. Boca Raton: CRC Press, 2015. ISBN 9781315766317..
  • KENNEDY, Peter and Rong ZHENG. Flow Analysis of Injection Molds. Munchen: Carl Hanser Verlag GmbH, ?2013. ISBN 978-1-56990-512-8..
  • VELTEN, Kai. Mathematical Modeling and Simulation: Introduction for Scientists and Engineers. Weinheim: Wiley-VCH, 2009. ISBN 978-3-527-40758-3..
  • ZHOUC, Huamin. Computer Modeling for Injection Molding, Simulation, Optimization, and Control. New Jersey: John Wiley&Sons Inc., Hoboken, 2013. ISBN 978-0-470-60299-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr