Course: Diploma Thesis III

» List of faculties » FS » KVM
Course title Diploma Thesis III
Course code KVM/DP3*M
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 12
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němeček Pavel, prof. Dr. Ing.
 • Brabec Pavel, Ing. Ph.D.
 • Dittrich Aleš, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • Laurin Josef, doc. Ing. CSc.
 • Malý Miroslav, doc. Ing. CSc.
 • Moc Lubomír, doc. Ing. CSc.
 • Novák Jan, Ing. Ph.D.
 • Páv Karel, doc. Ing. Ph.D.
 • Popelka Josef, Ing. Ph.D.
 • Scholz Celestýn, prof. Ing. Ph.D.
 • Tomeh Elias, doc. Dr. Ing.
 • Voženílek Robert, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
Learning outcomes

Students obtain knowledge in given course in accordance with requirements and course programme.
Prerequisites
Diploma work II.

Assessment methods and criteria
Interview

After submitting diploma work.
Recommended literature
 • BIERNÁTOVÁ, O. a J. SKŮPA. Interpretace normy ČSN ISO 690. Dostupné online: http://www.citace.com www.upv.cz Zákon č. 207/2000 Sb..
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.
 • KIRKMAN, J. Good Style. Writing for Science and Technology. Routledge: Chapman & Hall, 2005..
 • Odborná literatura. dle doporučení vedoucího práce.
 • SPARLING, D. English or Czenglish? Jak se vyhnout čechismům v angličtině. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
 • TUL. Platné předpisy a šablony TUL pro vypracování diplomové práce.
 • UPV. Úřad průmyslového vlastnictví.
 • Zákon. č. 207/2000 Sb..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester