Course: Quality and innovation

» List of faculties » FS » KVM
Course title Quality and innovation
Course code KVM/KAI*
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němeček Pavel, prof. Dr. Ing.
 • Novák Jan, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
Learning outcomes

Students obtain knowledge in given course in accordance with requirements and course programme.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam, Written exam

Recommended literature
 • MSA - Analýza systémů měření. 4. vydání, 2010 (české 2011).. Praha: Česká společnost pro jakost, 2009. ISBN 978-80-02-02323-5.
 • SPC - Statistická regulace výrobního procesu. 2., rozšířené vydání, 2005 (české 2006). Praha: Česká společnost pro jakost, 2009. ISBN 80-02-01810-9.
 • Základy auditů kvality: pokyny pro certifikace podle VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4 na základě ISO 9001. 5.. Praha: Česká společnost pro jakost, 2009. ISBN 978-80-02-02163-6.
 • BUKHMAN, I. TRIZ. Technology for Innovation.. Cubic Creativity Company, 2012. ISBN 978-986-85635-2-0.
 • FEY, V. R. RIVIN, E. I. Innovation on Demand: New Product Development Using TRIZ. Cambridge University, 2005.
 • IATF 16949:2016. Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu. Praha: Česká společnost pro jakost, 2016. ISBN 978-80-02-02699-0.
 • LEPŠÍK, P. Innovation Engineering - Essential Principles of Product Innovation. TU of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-314-0.
 • MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2196-8.
 • Němeček, Pavel. Nejistoty měření. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. ISBN 978-80-02-02089-9.
 • Němeček, Pavel. Způsobilost nereplikovatelných procesů kontroly. Praha: Česká společnost pro jakost, 2019. ISBN 978-80-02-02843-7.
 • SEGER, Jan a Richard HINDLS. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7.
 • TIDD, Joseph, J. R. BESSANT a Keith PAVITT. Řízení inovací: zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester