Course: Vehicle theory

» List of faculties » FS » KVM
Course title Vehicle theory
Course code KVM/TVO*
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Malý Miroslav, doc. Ing. CSc.
  • Němeček Pavel, prof. Dr. Ing.
  • Marján Jiří, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
Learning outcomes

Students obtain knowledge in given course in accordance with requirements and course programme.
Prerequisites
Prerequisites are in internal rule of department.

Assessment methods and criteria
Oral exam, Written exam

Credit: - participation in seminars Exam: Written and oral
Recommended literature
  • ACHTENOVÁ, G. ? TŮMA, V. Vozidla s pohonem všech kol. 2009.
  • Moravec, V. a Z. Dejl, Z et al. Čelní ozubená kola v převodovkách automobilů. Ostrava: Vydavatelství MONTANEX, 2009.
  • Svoboda, J.:. Teorie dopravních prostředků. Vozidla silniční a terénní. Skriptum ČVUT, Praha 1986..
  • VLK, F. Dynamika motorových vozidel. Brno, 2000. ISBN 80-239-0024-2.
  • VLK, F. Koncepce motorových vozidel: Koncepce vozidel : Alternativní pohony : Komfortní systémy: Řízení dynamiky : Informační systémy. Brno, 2000. ISBN 80-238-5276-0.
  • VLK,F.:. Dynamika motorových vozidel, VLK Brno 2000..
  • ZANTEN, Anton van. Regulace jízdní dynamiky: jízdní bezpečnost motorových vozidel. Praha: Robert Bosch, 2001. ISBN 80-902585-8-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester