Course: Vehicles II

» List of faculties » FS » KVM
Course title Vehicles II
Course code KVM/VOZ2*
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Němeček Pavel, prof. Dr. Ing.
  • Marján Jiří, Ing. Ph.D.
  • Rychtář Václav, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
Learning outcomes

Students obtain knowledge in given course in accordance with requirements and course programme.
Prerequisites
Vehicles I

Assessment methods and criteria
Oral exam, Written exam

Credit: - active participation in seminars - semester work Exam: Written and oral
Recommended literature
  • Achtenová, Gabriela. a Vojtěch Klír. Převodná ústrojí motorových vozidel ? kloubové hřídele. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2011.
  • Moravec, V., Z. Dejl, Z., et al. Čelní ozubená kola v převodovkách automobilů. Ostrava: Vydavatelství MONTANEX, 2009.
  • VLK, František. Podvozky motorových vozidel. 3., přepracované, rozšířené a aktualizované vydání. Brno, 2006. ISBN 80-239-6464-X.
  • VLK, František. Převodová ústrojí motorových vozidel: spojky, převodovky, rozvodovky, diferenciály, hnací hřídele, klouby. Brno, 2000. ISBN 80-238-5275-2.
  • VLK, František. Teorie a konstrukce motocyklů. 1, Jízdní vlastnosti, motocyklové motory, příprava směsi.. Brno, 2004. ISBN 80-239-1601-7.
  • VLK, František. Teorie a konstrukce motocyklů. 2, Převodové ústrojí, podvozek, rám, elektrická výbava. Brno, 2004. ISBN 80-239-1601-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester