Course: Testing of Mechanical Systems, Vibrodiagnostics

» List of faculties » FS » KVM
Course title Testing of Mechanical Systems, Vibrodiagnostics
Course code KVM/ZMS-D
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němeček Pavel, prof. Dr. Ing.
 • Pešík Lubomír, prof. Ing. CSc.
 • Tomeh Elias, doc. Dr. Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Written assignment presentation and defence, Independent creative and artistic activities
 • Home preparation for classes - 20 hours per semester
 • Semestral paper - 20 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral presentation of self-study

Recommended literature
 • BENEŠ Štěpán, TOMEH Elias. Metody diagnostiky valivých ložisek. VŠST Liberec, 1991.
 • BROCH, J. T. Mechanical vibration and shock measurement. Dánsko, Brüel & Kjaer, 1984.
 • GASCH, R. - PFÜTZNER, H. Dynamika rotorů. SNTL Praha, 1980.
 • JULIŠ, K. ? BREPTA, R. Technický průvodce Mechanika II. SNTL Praha, 1987.
 • NAVRÁTIL, M. - PLUHAŘ, O. Měření a analýza mechanického kmitání - Metody a přístroje. SNTL, Praha, 1986.
 • Němec, J. ? Ransdorf, J. ? Šnédrle, M. Hluk a jeho snižování v technické praxi. SNTL, Praha, 1970.
 • NOVÝ, R. Hluk a otřesy. ČVUT Praha, 1995.
 • RANDAL, R. Frequency analysys. Dánsko, Brüel & Kjaer, 1987.
 • SMETANA, C. a kol. Hluk a vibrace. Sdělovací technika, Praha, 1998.
 • TŮMA, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Sdělovací technika, Praha, 1997.
 • ZAVERI, K. Modal Analysis of Large Structures ? Multiple Exciter Systems. Dánsko, Brüel & Kjaer, 1985.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering Study plan (Version): Machine and Equipment Design (14) Category: Mechanical engineering and mechanical production 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering Study plan (Version): Machine and Equipment Design (ANG4) Category: Mechanical engineering and mechanical production 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering Study plan (Version): Applied Mechanics (10) Category: Special and interdisciplinary fields - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering Study plan (Version): Applied Mechanics (10) Category: Special and interdisciplinary fields - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering Study plan (Version): Applied Mechanics (14) Category: Special and interdisciplinary fields - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering Study plan (Version): Machine and Equipment Design (10) Category: Mechanical engineering and mechanical production 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering Study plan (Version): Applied Mechanics (10) Category: Special and interdisciplinary fields - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering Study plan (Version): Applied Mechanics (10) Category: Special and interdisciplinary fields - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering Study plan (Version): Machine and Equipment Design (10) Category: Mechanical engineering and mechanical production 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter