Course: E-mobility

» List of faculties » FS » MTI
Course title E-mobility
Course code MTI/EMO
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jandura Pavel, Ing. Ph.D.
 • Koprnický Jan, Ing. Ph.D.
 • Fraňa Karel, prof. Ing. Ph.D.
Course content
Hlavními tématy jsou: 1. Úvod do e-mobility, aktuální stav poznání, překážky rozvoje, výhled do budoucnosti. 2. Problematika nasazení e-mobility v nákladní a hromadné přepravě (lodě, nákladní vozy, bus), individuální přepravě (osobní elektromobily, motocykly) a mikromobilitě (ebike, ekoloběžky). 3. Bezpečnostní normy a předpisy, kvalifikace pro práci s vysokonapěťovým systémy. 4. Trakční pohony elektrických vozidel, principy a technologie motorů a měničů. 5. Koncepce uspořádání trakčních elektrických pohonů, principy regulace, úvod do jejich testování. 6. Úložiště elektrické energie, existující technologie a principy, aktuálně dosahované parametry, úvod do jejich testování. 7. Trakční baterie pro EV, používané články, moderní design a uložení ve voze, teplotní a elektronický management. 8. Palivové články pro EV, nezbytné komponenty, uložení technologie ve voze, teplotní a elektronický management. 9. Dobíjení EV, standardy a protokoly, architektura dobíjecích stanic, problematika výstavby, vliv na rozvodnou síť. 10. Energetické zdroje, současný stav a vývoj, možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v souvislosti s e-mobilitou. 11. Energie větru a vody, úloha a možnosti těchto zdrojů v zásobování elektrickou energií v rámci e-mobility, technické řešení pro malé větrné elektrárny, parametry provozu zařízení, nerovnoměrnost výroby a možnosti akumulace energie. 12. Fotovoltaické systémy a propojení s e-mobilitou, fotovoltaické panely a jejich vlastnosti, vývoj fotovoltaických panelů, technické řešení, systémy rozvodů, provoz s baterií. Možnosti regulace systému. 13. Moderní elektronické systémy a sběrnice vozidel pro e-mobilitu. 14. Systémy autonomního řízení vozidel a jejich komponenty (camera vision, radar, lidar atd.).

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Contacts hours - 56 hours per semester
 • Preparation for credit - 15 hours per semester
 • Preparation for exam - 34 hours per semester
 • Home preparation for classes - 15 hours per semester
Learning outcomes
Posluchač bude seznámen se současným stavem poznání. Témata jsou zaměřena na elektromobilitu v individuální, hromadné i nákladní dopravě, elektrické (elektromechanické a elektronické systémy), mechatronické a asistenční systémy (senzory, signály, aktuátory), technologie elektrického pohonu, systémy energetických úložišť a dobíjecí infrastruktury. Dále se student seznámí s projektováním laboratorních technik užívaných k identifikaci vlastností a odezev elektromechanických systémů používaných v automobilovém průmyslu. Nedílnou součástí seminárních prezentací budou charakteristika a demonstrace měřicích řetězců, užívaných ve výzkumných a vývojových útvarech v automobilovém průmyslu. Tyto prezentace budou doplněny exkurzemi do laboratoří průmyslových firem.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Combined examination

Recommended literature
 • Larminie J., Lowry J. Electric Vehicle Technology Explained. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2003. ISBN 0-470-85163-5.
 • PISTOIA, Gianfranco, ed. Lithium-Ion batteries: advances and applications.. Amsterdam, 2014. ISBN 978-0-444-59513-3.
 • Šťastný, Jiří ? Remek, Branko. Autoelektrika a autoelektronika. 6. vydání. Praha, T. Malina, 2003. ISBN 80-86293-02-05.
 • Vlk, F. Elektronické systémy motorových vozidel 1.. 2002. ISBN 80-238-7282-6.
 • WU, Y. Lithium-Ion batteries: fundamentals and applications. Boca Raton: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4665-5733-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester